Základní umělecká škola

   Vítejte na stránkách ZUŠ Tanvald. Na naší škole máte možnost navštěvovat čtyři obory.

   Hudební obor, kde se žáci mohou kromě hry na jednotlivé hudební nástroje účastnit i sborového zpěvu.

   Literárně-dramatický obor umožňuje prostřednictvím tvořivých činností rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

   Taneční obor provede žáky od klasického tance, přes balet až po moderní tanec.

   Výtvarný obor poskytuje možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky a výtvarné postupy.

   Naše škola poskytuje základní vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech a připravuje tak žáky k dalšímu studiu na středních školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.


ZUŠ Tanvald
Příspěvková organizace

Nemocniční 339
468 41 Tanvald

Tel.: +420 483 394 610
email: zustanvald@volny.cz

IČ 75121531
bankovní spojení: 1386660267/0100 KB Tanvald


Zápis pro školní rok 2016/2017

Informace k zápisu do jednotlivých oborů na ZUŠ Tanvald >>
Termíny zápisu do oborů na ZUŠ Tanvald >>