ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Nejnovější události:

Závěrečné představení ZUŠ v obrazech

Všichni žáci, kteří vystupovali na Závěrečném představení, zaslouží velký obdiv a dík. V ten náročný den podali svůj výkon na jevišti celkem 3x a pokaždé soustředěně, svědomitě a zodpovědně. Dvě dopolední představení byla věnována dětem ze ZŠ a to hlavní večerní široké veřejnosti. Děti zvládly jak svoji nervozitu před vystoupením, tak i náročné a dlouhé čekání v zákulisí. Věříme, že závěrečný aplaus diváků v zaplněném sále jim byl zaslouženou odměnou.

Prohlédněte si s námi nádhernou fotogalerii ze Závěrečného koncertu ZUŠ.

Fotografie pocházejí z fotoaparátu Mgr. Antonína Bělonožníka, místostarosty města Tanvald, kterému tímto moc děkujeme za spolupráci a podporu.

Absolventský koncert roku 2022

Začátkem měsíce června patřil kinosál Jas absolventům 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně. Jejich vystoupení bylo završením studia na ZUŠ. Absolventi prvního stupně mohou pokračovat ještě studiem stupně druhého, ale mnozí ze starších absolventů odcházejí na vysoké školy. František Štěpán bude pokračovat ve studiu na pražské konzervatoři. Děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi za krásné obrázky z koncertu! Fotogalerie ZDE.

Krajská kola soutěže ZUŠ

Krajská kola soutěží ZUŠ již bývají na vysoké umělecké úrovni. Utkáváme se zde s velkými kulturními městy jako je Liberec, Turnov, Semily, Jablonec, Česká Lípa... Přesto se naši žáci v krajských soutěžích neztratili a přivezli do Tanvaldu cenná umístění. Flétnistky Nikola Balatková a Michaela Schořovská získaly obě v Liberci zlatou první cenu. Zpěvačky Anna Holcová a Valerie Šilhánová se v Turnově umístily na stříbrné pozici a František Štěpán získal zlatou. Krajské kolo hráčů na bicí nástroje organizovala naše ZUŠ Tanvald a bylo nám velkou ctí, že přísná porota ocenila Votěcha Duchka i Jakuba Káninského prvním místem! Naše tanečnice podaly v divadle v Jablonci skvělý výkon, bohužel na vítězné liberecké a jablonecké soubory nedosáhly.

Gratulujeme všem odvážným žákům a děkujeme jim i jejich učitelům (p.uč. Žantové Růtové, p.uč. Schořovské, p.uč. Dědkové, p.učiteli Šnajdrovi a p.uč. Jeníčkovi) bez ohledu na umístění za jejich poctivou a trpělivou práci při přípravě na soutěž a výtečnou reprezentaci ZUŠ Tanvald!

Žáci ZUŠ koncertovali pro seniory v Tanvaldě a Velkých Hamrech

Vybraní žáci ZUŠ minulý týden ve středu navštívili se svými kantory a paní ředitelkou Domov důchodců ve Velkých Hamrech a ve čtvrtek zahráli pro tanvaldské seniory Domova s pečovatelskou službou v komunitním centru Maják. Na malých koncertech panovala milá atmosféra a děti udělaly všem babičkám a dědečkům velkou radost!

Obrázky z fotoaparátu Antonína Bělonožníka si můžete prohlédnout ZDE.

THJ 2022 - leták A5 koncerty.pdf

Tanvaldské hudební jaro

Po dvouleté přestávce, kdy byly některé koncerty jen zprostředkované pomocí techniky, opět na svou tradici navazuje mezinárodní tanvaldský festival Tanvaldské hudební jaro.

V cyklu koncertů se představí profesionální hudebníci v pestře sestaveném programu, takže si na své přijdou milovníci klasické hudby, jazzu i středověké poezie. V úvodu každého koncertu se tradičně představí nejlepší žáci ZUŠ.

Program žákovských předvystoupení najdete ZDE. Fotogalerie vystoupení ZUŠ ZDE.

Tanvaldský komorní orchestr je nedávno založené sdružení muzikantů, amatérů i profesionálů z řad pedagogů okolních ZUŠ, a především nadšenců orchestrální hudby. Tělesa, které je stále ještě "v plenkách", se ujal zkušený profesionální dirigent s bohatou hráčskou i dirigentskou praxí, člen orchestru divadla F. X. Šaldy, úspěšný pedagog ZUŠ Liberec a dlouholetý dirigent Podkrkonošského symfonického orchestru, pan Graziano Sanvito.

První koncert se uskutečnil ve čtvrtek 19. 5. 2022 v kině Jas Tanvald. Na koncertě byl panem starostou Mgr. Vladimírem Vyhnálkem slavnostně předán dar od Města Tanvald Základní umělecké škole - Toyota ProAce Verso. Dar převzala paní ředitelka Mgr. Petra Šimůnková Jedličková. Fotogalerie z koncertu od Antonína Bělonožníka ZDE.

Okresní kola soutěže ZUŠ

Jarní období života uměleckých škol bývá za normálních okolností vždy věnováno soutěžím žáků vybraných oddělení ZUŠ. Minulé dva roky cyklus soutěží přerušila pandemická opatření, ale letoškem se začínají zvyklosti škol vracet do normálu. Naše škola letos organizuje celkem dvě soutěžní kola, na okresní i krajské úrovni. V již proběhnutých soutěžích se mohou pochlubit prvními místy a postupy do krajských kol flétnistky Nikola Balatková a Michaela Schořovská, zpěváci František Štěpán, Anna Holcová a Valerie Šilhánová a bicisté Jakub Káninský a Vojtěch Duchek. V taneční přehlídce se umístily ve zlatém pásmu a postoupily do kraje obě soutěžící taneční skupiny, mladší děvčata s choreografií Agenti a starší dívky s choreografií You Say. Druhá stříbrná místa získaly zpěvačky Adéla Šťastná a Anna Novotná, a rovněž flétnistky Anežka Koldovská, Martina Beerová a Tereza Sedláčková. Gratulujeme!

Starší události:

PROJEKTOVÉ DNY NA NAŠÍ ŠKOLE

PETROF, spol. s.r.o. Hradec Králové

Žáci klavírního oddělení, část v červnu, část v listopadu 2021, vyrazili do firmy PETROF, spol. s.r.o. v Hradci Králové zabývající se výrobou klavírů a pianin. Děti se nejprve podívaly do výroby. Seznámily se s celým procesem, od výběru materiálu až po finální produkt připravený k expedici. Navštívily i muzeum, kde se dozvěděly mnoho zajímavého z historie i současnosti firmy. Krásnou tečkou za celou exkurzí byla Galerie s nejnovějšími modely klavírů a pianin, na které si mohly zahrát. A to byl opravdu velký zážitek.

Balet Národního divadla v Praze

Taneční obor navštívil v listopadu 2021 Národní divadlo v Praze, konkrétně Balet Národního divadla. Pro děti byla připravena Baletní dílna, kde se setkaly s primabalerínou, která si s nimi nejen povídala, ale i tančila. Největším zážitkem a zároveň motivací byla možnost shlédnout kousek zkoušky baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského.

Česká filharmonie Praha

V lednu 2022 se žáci Hudebního oboru zúčastnili koncertu v pražském Rudolfinu, který se skládal ze dvou symfonických básní - Vodník a Polednice. Jednotlivé části provázelo poutavé vyprávění moderátora a dirigenta, kteří uváděli jak okolnosti vzniku Dvořákovy hudby na Erbenův text, tak zajímavosti z orchestrální praxe - ukázky nástrojů, jednotlivá sóla apod. Výborným momentem, doslova vtahujícím děti do děje, bylo jejich zapojování pomocí recitace textu do rytmicky výrazných částí skladeb.

Celý koncert byl bezpochyby zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělý doprovod a pro hudebníky samotné, které publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem vstoje.

Zuška slaví 70 let na web.pptx
Fotoprezentace ZUŠ Tanvald

28. května 2021 Pavel Jeníček a Petr Tomeš

Informace o podobě výuky od 24. 5. 2021

Výuka se vrátí k prezenční formě a rozvrhu daném na začátku školního roku.

Testování:

* Skupiny do 10 žáků nebo děti do 6 let nemají povinnost dokládat Čestné prohlášení o negativním testu.


* Skupiny, ve kterých je více jak 10 žáků mají povinnost buď:

a) doložit Čestné prohlášení zákonného zástupce (ke stažení ZDE)

b) předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny

c) předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle před 72 hodinami


Týká se těchto skupin :

Hudební nauka 1. - 5. ročník ( ZUŠ Tanvald)

Hudební nauka v ZŠ Smržovka - Přípravný ročník, 1. - 5. ročník

Big Band

Pěvecký sbor Hlásky a Melodia


Prostřednictvím Ódy na radost si vám dovolujeme představit práci našich kolegů na dalších základních uměleckých školách v České republice. Na nahrávce participovalo pod vedením svých pedagogů 130 dětí a 15 ředitelů ZUŠ. Projekt vznikl ve spolupráci ZUŠ Open s vydavatelstvím Hudební Všeználek a je hudebním poselstvím dětí a mládeže pro letošní ročník festivalu základních uměleckých škol.


Přání k MDŽ od žáků výtvarného oboru

Žáci výtvarného oboru vyrobili přání k MDŽ pro seniorky z Domova s pečovatelskou službou v Tanvaldě.

Záznam THJ

Je pro nás velkou radostí, že vám můžeme zprostředkovat ojedinělé vystoupení klavírního virtuosa Ivo Kahánka, natočené přímo v tanvaldském kině JAS. Jedná se o koncert Tanvaldského hudebního jara, který musel být z důvodu vládních opatření přesunut na předvánoční čas, natočen a zprostředkován publiku po síti. Naši školu zastupuje skvělá klavíristka Terezka Hausová, které byla svěřena spolupráce s Mistrem na cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Terezka, žákyně Jany Hanischové, přednesla na koncertě skladbu „Sýček neodletěl!“.

Záznam koncertu si můžete poslechnout ZDE.

Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ TanvaldVážení rodiče, naši milí žáčci,

moc děkujeme za spolupráci při natáčení koncertu „Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ Tanvald.“

Díky vám můžeme v této nelehké době potěšit nejen seniory v domovech důchodců, ale i ostatní diváky, kteří budou moci shlédnout koncert na YouTube.

Kolektiv ZUŠ Tanvald

Nahrávku koncertu naleznete ZDE.