ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Aktuálně:

V hlavní roli klavír

V hlavní roli klavír je název večerního koncertu, který je určen především našim klavíristům. Klavír je nejvíce zastoupený nástroj na většině hudebních škol, ale ne všichni klavíristé mají možnost dostat se jako sólisté do velkého sálu. Tento večer je tedy věnován jim, jak pro jejich sólová vystoupení, tak pro i komorní hru, kde je klavír členem souboru. V neposlední řadě patří i žákům - klavíristům, kteří se ujali obtížné role doprovodného nástroje.

Koncert se bude konat v úterý 4.4. 2023 v kině Jas od 17,30. 

Těšíme se na vás!

Velké Vánoční představení ZUŠ jsme si užili společně s malými diváky z tanvaldských ZŠ 20.12. v dopoledních hodinách v kině JAS a večer pak společná snaha vyvrcholila velkým představením pro rodiče a veřejnost. 

Vystoupení bylo založeno na českých předvánočních a vánočních říkadlech, koledách a zvycích v podání žáků ZUŠ z řad dětí i studentů Akademie seniorů. Scénu připravilo výtvarné oddělení, některé kostýmy zapůjčilo divadlo ve Vysokém, učitelský orchestřík se postaral o doprovod tanečních a sborových částí. Za krásné fotografie děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi. Náhled ZDE. 

Záznam večerního představení naleznete ZDE.

Vánoční koncerty sborů

Naše ZUŠ a především paní učitelka Zuzana Schořovská vychovává celkem tři pěvecké sbory! Sbor nejmenších dětí Hlásky, ve kterém se děti od nejútlejšího věku učí hlasové hygieně a soustředěné práci, zato starší děti ve sboru Melodia procházejí již hlubší hlasovou průpravou a učí se koncentraci a zodpovědnosti za společný výkon. Třetí sbor SEN je složen ze studentů Akademie seniorů a jejich přátel a tam je společné zpívání nejen o poctivé práci ale především o radosti. Vánoční koncert sborů v kostele Velké Hamry proběhl v úterý 13.12. a povedené fotografie z koncertu z aparátu pana Mgr. Antonína Bělonožníka si můžete prohlédnout ZDE. S podobným programem naše sbory vystoupily také v šumburském kostele sv. Františka z Assisi v neděli před Vánoci. 

Žákovské koncerty a ostatní adventní vystoupení

První Žákovský koncert letošního školního roku se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ ve čtvrtek 20. října. V celkem brzkém termínu, počítáno od začátku škol.roku, vystoupilo dokonce 19 žáků! Na listopadovém ve středu 16.11. bylo dokonce 22 čísel, především z našeho klavírního oddělení. Dva prosincové koncerty proběhly ve dvou dnech po sobě 14. a 15.12.

Adventní akce zahájili zpěváci, sbory a sax.soubor při rozsvícení stromu v Tanvaldě v sobotu 26.11.  V komornějším rozsahu pak děti zopakovaly svůj program v Desné u Riedlovy vily o den později, v neděli 27.11. 

V sobotu 3.12. vypravila ZUŠ své zástupce do partnerského německého Wittichenau a jiní žáci vyjeli ve čtvrtek 8.12.  potěšit seniory do DD ve Velkých Hamrech. Ve čtvrtek 22.12. se ZUŠ představila na tanvaldském Svařáku.

Měsícem říjnem začal druhý tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory

Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 12. 10. 2022 v koncertním sále ZUŠ. Zahájení cyklu doprovodili v krátkém programu vybraní žáci ZUŠ.

Hudební nauky 2022_2023.pdf

Závěrečné představení ZUŠ v obrazech

Všichni žáci, kteří vystupovali na Závěrečném představení, zaslouží velký obdiv a dík. V ten náročný den podali svůj výkon na jevišti celkem 3x a pokaždé soustředěně, svědomitě a zodpovědně. Dvě dopolední představení byla věnována dětem ze ZŠ a to hlavní večerní široké veřejnosti. Děti zvládly jak svoji nervozitu před vystoupením, tak i náročné a dlouhé čekání v zákulisí. Věříme, že závěrečný aplaus diváků v zaplněném sále jim byl zaslouženou odměnou.

Prohlédněte si s námi nádhernou fotogalerii ze Závěrečného koncertu ZUŠ.

Fotografie pocházejí z fotoaparátu Mgr. Antonína Bělonožníka, místostarosty města Tanvald, kterému tímto moc děkujeme za spolupráci a podporu.

Rekonstrukce budovy ZUŠ v Komenského ulici

V pondělí 9.5. 2022 byla zahájena dlouho očekávaná rozsáhlá rekonstrukce budovy výtvarného a tanečního oboru, která by měla být dokončena v říjnu 2023. Došlo tedy ke kompletnímu vystěhování a přesunutí výuky. 

Taneční obor se nyní vyučuje v budově ZŠ Masarykova Tanvald, Výtvarný obor v budově Gymnázia Tanvald. Bližší informace sdělí paní učitelka Pavlína Dědková ( tel. 775 557 112 ) a Hana Prechtlová ( tel. 775 557 113 ). 

Další zajímavé události, akce a zajímavosti školního roku 2021/2022 najdete v sekci Události.

Některé ukázky tvorby našich žáků na YouTube:SVĚTOVÉ VÁNOCE ... aneb cesta do Betléma
Vánoční koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia a Sen
Dvě adventní písně

Třídní přehrávky ze školního roku 2020/2021 naleznete ZDE