ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Od 15. 2. 2021 probíhá výuka i nadále distančně.

Aktuálně

Veškeré další informace k distanční výuce naleznete ZDE

Informace k pololetnímu vysvědčení v letošním výjimečném školním roce.


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO : 751 21 531


V Tanvaldě 6.ledna 2021HODNOCENÍ V 1.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021Hodnocení žáků Základní umělecké školy Tanvald bude na konci 1.pololetí 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

Vysvědčení bude vydáno ve čtvrtek 28.ledna 2021.

Pokud dojde k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování v souvislosti s epidemií covid-19, může být výpis z vysvědčení předán i po 28.1. 2021, v den, kdy je žákovi osobní přítomnost ve výuce povolena.


Specifická situace způsobená edpidemíí covid-19 a vysoký podíl distanční výuky bude při hodnocení zohledněna.


Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikací. Vyučující může u některých žáků přistoupit i k hodnocení slovnímu.


Kritéria hodnocení :


  • míra dosažených výstupů,

  • práce žáka v průběhu celého pololetí,

  • účast žáka na distanční výuce,

  • aktivita při distanční výuce,

  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli,

  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.,

  • plnění zadaných úkolů,

  • míra znalostí nabytých při prezenční výuce, schopnost používání dříve osvojených znalostí a dovedností v dalším vzdělávacím procesu.
Mgr. Petra Jedličková Šimůnková - ředitelka školy


Záznam THJ - Ivo Kahánek a Terezka Hausová

Je pro nás velkou radostí, že vám můžeme zprostředkovat ojedinělé vystoupení klavírního virtuosa Ivo Kahánka, natočené přímo v tanvaldském kině JAS. Jedná se o koncert Tanvaldského hudebního jara, který musel být z důvodu vládních opatření přesunut na předvánoční čas, natočen a zprostředkován publiku po síti. Naši školu zastupuje skvělá klavíristka Terezka Hausová, které byla svěřena spolupráce s Mistrem na cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Terezka, žákyně Jany Hanischové, přednesla na koncertě skladbu „Sýček neodletěl!“.

Záznam koncertu si můžete poslechnout ZDE.