ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Aktuálně:

Velké Vánoční představení ZUŠ jsme si užili společně s malými diváky z tanvaldských ZŠ 20.12. v dopoledních hodinách v kině JAS a večer pak společná snaha vyvrcholila velkým představením pro rodiče a veřejnost.

Vystoupení bylo založeno na českých předvánočních a vánočních říkadlech, koledách a zvycích v podání žáků ZUŠ z řad dětí i studentů Akademie seniorů. Scénu připravilo výtvarné oddělení, některé kostýmy zapůjčilo divadlo ve Vysokém, učitelský orchestřík se postaral o doprovod tanečních a sborových částí. Za krásné fotografie děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi. Náhled ZDE.

Záznam večerního představení naleznete ZDE.

Vánoční koncerty sborů

Naše ZUŠ a především paní učitelka Zuzana Schořovská vychovává celkem tři pěvecké sbory! Sbor nejmenších dětí Hlásky, ve kterém se děti od nejútlejšího věku učí hlasové hygieně a soustředěné práci, zato starší děti ve sboru Melodia procházejí již hlubší hlasovou průpravou a učí se koncentraci a zodpovědnosti za společný výkon. Třetí sbor SEN je složen ze studentů Akademie seniorů a jejich přátel a tam je společné zpívání nejen o poctivé práci ale především o radosti. Vánoční koncert sborů v kostele Velké Hamry proběhl v úterý 13.12. a povedené fotografie z koncertu z aparátu pana Mgr. Antonína Bělonožníka si můžete prohlédnout ZDE. S podobným programem naše sbory vystoupily také v šumburském kostele sv. Františka z Assisi v neděli před Vánoci.

Žákovské koncerty a ostatní adventní vystoupení

První Žákovský koncert letošního školního roku se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ ve čtvrtek 20. října. V celkem brzkém termínu, počítáno od začátku škol.roku, vystoupilo dokonce 19 žáků! Na listopadovém ve středu 16.11. bylo dokonce 22 čísel, především z našeho klavírního oddělení. Dva prosincové koncerty proběhly ve dvou dnech po sobě 14. a 15.12.

Adventní akce zahájili zpěváci, sbory a sax.soubor při rozsvícení stromu v Tanvaldě v sobotu 26.11. V komornějším rozsahu pak děti zopakovaly svůj program v Desné u Riedlovy vily o den později, v neděli 27.11.

V sobotu 3.12. vypravila ZUŠ své zástupce do partnerského německého Wittichenau a jiní žáci vyjeli ve čtvrtek 8.12. potěšit seniory do DD ve Velkých Hamrech. Ve čtvrtek 22.12. se ZUŠ představila na tanvaldském Svařáku.

Měsícem říjnem začal druhý tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory

Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 12. 10. 2022 v koncertním sále ZUŠ. Zahájení cyklu doprovodili v krátkém programu vybraní žáci ZUŠ.

Hudební nauky 2022_2023.pdf

Závěrečné představení ZUŠ v obrazech

Všichni žáci, kteří vystupovali na Závěrečném představení, zaslouží velký obdiv a dík. V ten náročný den podali svůj výkon na jevišti celkem 3x a pokaždé soustředěně, svědomitě a zodpovědně. Dvě dopolední představení byla věnována dětem ze ZŠ a to hlavní večerní široké veřejnosti. Děti zvládly jak svoji nervozitu před vystoupením, tak i náročné a dlouhé čekání v zákulisí. Věříme, že závěrečný aplaus diváků v zaplněném sále jim byl zaslouženou odměnou.

Prohlédněte si s námi nádhernou fotogalerii ze Závěrečného koncertu ZUŠ.

Fotografie pocházejí z fotoaparátu Mgr. Antonína Bělonožníka, místostarosty města Tanvald, kterému tímto moc děkujeme za spolupráci a podporu.

Rekonstrukce budovy ZUŠ v Komenského ulici

V pondělí 9.5. 2022 byla zahájena dlouho očekávaná rozsáhlá rekonstrukce budovy výtvarného a tanečního oboru, která by měla být dokončena v říjnu 2023. Došlo tedy ke kompletnímu vystěhování a přesunutí výuky.

Taneční obor se nyní vyučuje v budově ZŠ Masarykova Tanvald, Výtvarný obor v budově Gymnázia Tanvald. Bližší informace sdělí paní učitelka Pavlína Dědková ( tel. 775 557 112 ) a Hana Prechtlová ( tel. 775 557 113 ).

Další zajímavé události, akce a zajímavosti školního roku 2021/2022 najdete v sekci Události.

Některé ukázky tvorby našich žáků na YouTube:SVĚTOVÉ VÁNOCE ... aneb cesta do Betléma
Vánoční koncert pěveckých sborů Hlásky, Melodia a Sen
Dvě adventní písně

Třídní přehrávky ze školního roku 2020/2021 naleznete ZDE