ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Aktuálně:

Zahradní slavnost aneb Podvečer s kapelami Jaroslava Žanty

Na samý závěr školního roku, ve čtvrtek 20. června vpodvečer, jsme si mohli užít Zahradní slavnost s kapelami Jaroslava Žanty. Koncert pod širým nebem se uskutečnil na zahradě nově zrekonstruované budovy ZUŠ v Komenského ulici a vystoupili na ní kapely Struníci, Bizoni, Lïstí a Swing Grass Revival. Celá akce se výtečně vydařila! Děti hrály s velkým nasazením a byly odměněny nadšenými ohlasy mladého i staršího publika. Pan učitel Žanta zářil jako vedoucí kapel i jako spoluhráč. Vrcholem večera bylo vystoupení Swing Grass Revivalu, profesionální kapely s bohatým repertoárem! Příjemné prostředí, krásné počasí a rozmanitý rejstřík občerstvení učinilo akci skutečnou Slavností! Za nádhernou fotogalerii ZDE děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi!

Závěrečná vystoupení sborů

V neděli 9. června se Melodia skvěle uvedla na Slavnostech Járy Cimrmana. Sklidila nadšení a velké ovace hned ve dvou hraných hudebních pohádkách: Červené Karkulce a Šípkové Růžence pánů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Společně s malým sborem Hlásky také přivítali dobově ustrojené bicyklisty v cíli Spanilé jízdy Zpíváním na schodech. Fotografie ZDE. Ty hezčí z nich nám zaslal pan Antonín Bělonožník! Moc děkujeme!

 Filmový dokument pana Lukáše Müllera z videostudia Sebastian Desná ZDE.

Všechny naše sbory - Hlásky, Melodia a SEN - se rozloučily se školním rokem v tanvaldském kostele sv. Františka z Assisi v úterý 18. června. Fotogalerie ZDE. Za fotky děkujeme panu Günterovi Hanischovi! Krátké video z koncertu od pana Zdeňka Mrázka ZDE. Děkujeme!

Sbor Hlásky

Sbor Melodia

Zpívaná pohádka

Závěrečná představení a koncerty

Zatímco v Základních školách končívá školní rok zkouškami a testy, u nás v Základní umělecké škole oslavujeme závěr školního roku koncerty a představeními, na nichž úspěšní žáci představují rodičům a veřejnosti své nově nabyté dovednosti. Tanečníci měli svůj večer v kině Jas v úterý 11. června (fotogalerie ZDE) (Videozáznam ZDE) a ve čtvrtek 13. června patřilo pódium kina hudebníkům, zejména absolventům hudebního oboru (fotogalerie ZDE) (Videozáznam ZDE). Obě velmi úspěšné akce byly odměněny vřelým potleskem publika v kině a příznivými ohlasy diváků. Za úžasné fotografie z kina děkujeme panu Günterovi Hanischovi!

Přijímání nových žáků do ZUŠ Tanvald

Předškoláci z tanvaldských Mateřských škol navštívili naši školu v úterý 14.5. Předvedli jsme jim výuku v obou školách, vyzkoušeli si nástroje, tanec, kresbu, poslechli malý koncertík...

Zápis do Základní umělecké školy Tanvald na příští školní rok proběhl 10. - 13. června 2024. 

V hudebním oboru vyučujeme na tyto nástroje: klavír, elektrické klávesy, housle, violoncello, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, kytara, elektrická kytara, basová kytara, banjo, ukulele, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv. Nejmenší děti přijímáme do Přípravné hudební výchovy.

Přihláška ke stažení je ZDE.

Noc kostelů 7.6. - vystoupení sborů

V pátek 7.6. se na území ČR otevřely vybrané kostely široké veřejnosti k prohlídkám, seznámením se životem farnosti, koncertům nebo jen rozjímání v rámci Noci kostelů. Naše ZUŠ vyslala do kostela sv. Jana Křtitele v Horním Polubném sbory Melodia, Hlásky a Sen.

Předškoláčci v ZUŠ

V úterý 14. května jsme pozvali předškoláky z tanvaldských mateřských školek do naší Základní umělecké školy. Žáčci navštívili obě budovy ZUŠ, poslechli si malý koncert, vyzkoušeli hudební nástroje, zacvičili v baletním sále a nakreslili obrázek ve výtvarném ateliéru. Několik fotografií z návštěvy malých dětí ve škole ZDE.

Večer pohádkových melodií

Do světa pohádek jsme se nechali přenést v úterý 23. dubna v kinosále Jas. V podání sólistů i hudebních souborů zazněly známé melodie v symbióze s promítáním na velkém plátně. Sestřih filmových ukázek si vzal na starosti student tanv. gymnázia a žák ZUŠ Jakub Hlubuček. V dopoledních hodinách téhož dne jsme pozvali na představení žáky tanvaldských škol a školek. Pořadem provázel a pohádkový kvíz připravil p.uč. Aleš Filip. Velký dík patří panu Günterovi Hanischovi za krásné fotografie ZDE! Videozáznam se bohužel podařilo natočit jen částečný, tak alespoň ukázky prvních několika čísel ZDE.  Telefonní záznamy z publika ZDE. Děkujeme!

Krajská kola soutěže ZUŠ ukončena

Dovolte mi představit zde žáky, kteří se nejen probojovali až do krajského kola, ale také v něm úspěšně hájili barvy tanvaldské školy. Jsou to klavíristé: Barbora Vacková - 1. místo v krajském kole, Alisa Skorochod - 1. místo v krajském kole a Bohumil Žloutek - 2. místo v krajském kole.

I ve smyčcové soutěži zástupkyně naší školy zabodovaly! V obrovské konkurenci krajského kola s počtem 57mi  soutěžících žáků získaly houslistky Adéla a Edita Vyskočilovy ve svých kategoriích 1. místa a Miriam Demartini druhé, přičemž jí první uniklo jen o bod. 

Ve výtvarném oboru se v bronzovém pásmu krajské přehlídky umístily tyto naše žákyně: Karolína Kristková, Alisa Skorochod a Laura Luňáčková

Všem našim žákům gratulujeme a přejeme jim další úspěchy na jejich umělecké dráze!

Celkové výsledky jsou ZDE.

Velikonoční melodram

Nejen soutěžemi žije umělecká škola a proto jsme pro vás nachystali hned dvě velmi lákavá jarní představení. Jedno z nich, které se týkalo především našich tanečnic, jsme uvedli v kině Jas 26. března. Náš milý kolega Petr Tomeš již v průběhu zimy zkomponoval hudbu k celému Velikonočnímu melodramu, který jako obvykle spojuje všechny obory. Především právě tanec, dále sólový zpěv, hudební doprovod a mluvené slovo. Dekorace jeviště obstaral výtvarný obor. Videozáznam z Velikonočního představení ZDE.  Fotogalerie ze zkoušky a představení ZDE. Za fotografie z představení a zkoušek děkujeme paní Vladimíře Koďouskové a panu Günterovi Hanischovi. 

V hlavní roli klavír

Klavírní koncert jsme si mohli vychutnat ve čtvrtek 15.2. v kině Jas. Na něm se klavíristé představili nejen jako sólisté ale rovněž jako doprovodní hráči, případně jako členové komorního souboru. Koncert úzce souvisel s nadcházející klavírní a houslovou soutěží. Většinové zastoupení zde měli žáci, kteří se chystají zúčastnit okresního kola v Jablonci 21.2., kde budou bojovat o postup do kola krajského. Smyčcový ekvivalent okresní soutěže proběhne 13.3. u nás v tanvaldské ZUŠ.  

Školní kolo soutěže ZUŠ

Školní kolo soutěže ZUŠ proběhlo v kině Jas v pondělí 12. 2. Svůj soutěžní program zde předvedlo rovnou 15 klavíristů a 2 houslistky. Všechny výkony byly pedagogy i publikem oceněny potleskem, diplomem a postupem do kola okresního. Budeme našim reprezentantům držet palce v dalším soutěžním klání.

Fotogalerie ZDE.

Šťastné a veselé - Vánoční představení v kině

Vyvrcholením našich letošních předvánočních akcí bylo bezesporu představení v kině Jas s názvem "Šťastné a veselé..." V hledišti se sešlo tolik diváků, že zaplnili kino téměř do posledního místečka. Příprava na "vysílání ZUŠ TV" byla intenzivní a náročná, ale vyplatila se. Největší dík patří tvůrcům scénáře - paní ředitelce Petře Jedličkové Šimůnkové a p.uč. Alešovi Filipovi. Skvělé moderátorské výkony předvedli hlasatelka Míša Posejpalová, reportérka Ari Havelková, sporťák Ondřej Kolman, rosnička Zuzana Kroutilová, "Dvořák a Bohdalka" v podání Aleše Filipa a Zuzky Schořovské a samozřejmě všichni účinkující. Záznam představení můžete shlédnout zde: PRVNÍ ČÁST, DRUHÁ ČÁST - TanvaldVarieté

Fotogalerie a videa ZDE. Za fotografie a videa moc děkujeme paní Vladimíře Koďouskové a panu Günterovi Hanischovi!

Adventní koncerty sborů

Všechny sbory naší ZUŠky, tedy Hlásky, Melodia a Sen, mají za sebou sérii koncertů v kostelích tanvaldska, přičemž Melodiu ještě čeká Vánoční svařák. Děti a jejich vyučující se tohoto tradičního předvánočního úkolu zhostili se vší zodpovědností a radostí z blížících se svátků. Koncerty sborů jsou každoročně hojně navštěvované a výkony dětí odměněné nadšeným potleskem posluchačů. Velký dík patří především paním učitelkám Zuzaně Schořovské a Markétě Demartini. Videogalerie ZDE. Záznam celého koncertu na Šumburku ZDE.

Sbor Melodia ve Wittichenau

V sobotu 9.12. zazpíval sbor Melodia pod vedením p.uč. Zuzky Schořovské a za doprovodu p.uč. Anety Hlubučkové na Vánočních trzích ve Wittichenau. Nálada byla po celý den skvělá, děti si výlet náramně užily a za své vystoupení sklidily zasloužený potlesk. Fotogalerie ZDE.

Adventní vystoupení a koncerty ZUŠ

Slavnostní otevření budovy Komenského 301

Základní umělecká škola Tanvald slavnostně otevřela budovu výtvarného a tanečního (nově i hudebního) oboru po kompletní rekonstrukci v Komenského ulici č. 301 ve středu 29.11. 2023. Pozvánka ZDE. 

Reportáž ze Slavnostního otevření ZDE.

Slavnost začala fanfárami žesťů před budovou školy a pokračovala uvnitř prohlídkou a vystoupením souborů ZUŠ. Uvnitř návštěvníky čekal slavnostní raut.

Soubory ZUŠ Tanvald v České Lípě

Školní orchestr Nesešlí pod vedením pana učitele Aleše Filipa a Saxofonový kvartet (kvintet) pana učitele Míly Šprengra se zúčastnili Večera s Jazzovou farmou v České Lípě. Před širokým swingu -  milovným publikem tak skvěle reprezentovali ZUŠ Tanvald. 

Fotogalerie z koncertu ZDE.

Stávka pracovníků školství - připojujeme se

Oznámení - rodiče2.pdf

Autorské představení Dušičky

Ve čtvrtek 2.11. 2023 jsme uctili listopadový svátek Dušiček autorským melodramem Petra Tomeše v kostele sv.Františka z Assisi na Šumburku. Povznášející hudbu Petr zkomponoval na texty Mariky Tringelové a Martiny Křížové. Mluveného slova se ujal pan Zdeněk Rakušan. Sólové party nastudovaly Adriana Šimková a p.uč. Zuzka Schořovská, pod jejímž vedením vystoupil i  sbor Melodia. Doprovázeli vyučující a hosté ZUŠ. O dušičkovou atmosféru se postarali žáci výtvarného oboru a studenti Akademie. Odkaz na video na youtube ZDE.

Taneční sál

Pro tanečníky

Výuka v tanečním oboru již od pondělí 16.10. také v novém!

Žáci výtvarného a hudebního oboru se již týden těší z nových prostor a nyní v nově zrekonstruované budově v Komenského ulici zprovozňujeme i TANEČNÍ SÁL! Pouze ve čtvrtek 19.10. proběhne v sále ještě oprava speciální podlahové krytiny pro tanečníky, tak se výuka přesune do učebny HN, stejně jako v týdnu minulém.

Stále prosíme rodiče o velkou opatrnost v nové budově z důvodu dokončovacích prací.       

Nové učebny v budově TO a VO v Komenského ulici již fungují.

učebna výtvarného oboru

učebna hry na akordeon

učebna hry na klavír

učebna hry na trubku

Modré strunky opět zabodovaly

V jizerskohorské soutěži trampských, folkových a country kapel Jizerská nota v dětské kategorii letos zvítězily a do vyššího kola postoupily Modré strunky!! Kapelu složenou ze žáků ZUŠ Tanvald a ZUŠ Liberec vede pan uč. Jaroslav Žanta. Fotografie z akce najdete ZDE.

Podrobnosti o soutěži najdete ZDE.

Brzy otevřeme!

Nově zrekonstruovaná budova tanečního a výtvarného oboru těsně před otevřením! 

Už se nemůžeme dočkat! Interiéry jsou krásné. Kromě tanečního sálu a výtvarných ateliérů se do budovy vejde i 5 hudebních tříd.

Společné fotografování byla velká zábava.

Za fotografie děkujeme

panu Mgr. Antonínu Bělonožníkovi.

Slunovrat - repríza v Plavech

Autorské představení Slunovrat, které slavilo úspěch na konci minulého školního roku, jsme se rozhodli uvést v život ještě jednou na pódiu sokolovny v Plavech. Celý záznam představení, který pro nás natočilo Videostudio Sebastián, si můžete pustit ZDE.

Představení, ve kterém účinkují tanečníci, sboroví zpěváci a školní kantorská kapela, napsal Petr Tomeš, choreografii vytvořila Pavlína Dědková, na textech spolupracovaly Martina Křížová a Ivana Němcová, sbory vedla Zuzana Schořovská.

Tanvaldské slavnosti

V sobotu 9.9. jsme se na Tanvaldských slavnostech setkali i s vystupujícími z řad žáků ZUŠ. Velký dík patří všem dětem i vyučujícím, kteří se v krátkém čase na začátku školního roku dokázali seskupit a veřejně vystoupit. Na krytém pódiu tanvaldské Kotliny za horkého slunečného poledne vystoupily taneční skupiny z Jos.Dolu i Tanvaldu (p.uč. Dědková), sbor Melodia (p.uč. Schořovská a Hlubučková), hudební skupina Nesešlí pod vedením p.uč. Filipa, a ze "stáje" p.uč. Žanty pak skupiny Struníci, Modré strunky, Listí a vedle dětí i banjoví matadoři Bizoni. Fotografie z akce si můžete prohlédnoust ZDE.

Rozvrhy HN.pdf

Další zajímavé události, akce a zajímavosti minulých školních let najdete v sekci Události let minulých

Některé ukázky tvorby našich žáků na YouTube:

Dušičky na Šumburku 2023

Slunovrat v Plavech 2023

České Vánoce 2022

Dvě adventní písně        2021

Vánoční koncert pěveckých sborů HLÁSKY, MELODIA A SEN 2021

         Světové Vánoce            aneb cesta do Betléma 2021

PŘED KAMEROU aneb Vánoční dárek ZUŠ Tanvald 2020

Třídní přehrávky ze školního roku 2020/2021 naleznete ZDE