ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Akademie seniorůRozvrh společných předmětů:

Hudební nauka: středa 10:00 – 11:30 (jednou za 14 dní) začínáme již 8. 9. 2021

Pěvecký sbor:

INFORMACE O STUDIU

ve spolupráci s Libereckým krajem a městem Tanvald

Vám Základní umělecká škola Tanvald představuje

AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

V TANVALDĚ


Navštěvovat mohou :

Hudební obor:

hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu

hra na kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru

hra na saxofon, hra na klarinet

hra na housle

hra na violoncello

hra na klavír

hra na akordeon

Pěvecký komorní “sbor” seniorů - zaměření na lidové písně, písně blízké jejich věku

Dějiny hudby, hudební teorie - výuka doplňující individuální výuku, setkávání všech, kteří se učí na nástroj nebo zpívají


Výtvarný obor:

výuka bude zaměřena především na kresbu


Taneční obor:

dle zájmu je možné se zaměřit na klasický a lidový tanec, popř. současný tanec


V rámci studia mohou studenti po domluvě s vyučujícím samostatně navrhovat směr výuky, obsah výuky i četnost výuky.

Pro koho je studium určeno?

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením učitelů ZUŠ.

Podmínkou přijetí ke studiu je tedy zájem o vzdělávání a dosažení seniorského věku.

Občané, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod) mají v případě dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat jako kategorie “55+”. Studium je otevřeno i pro držitele průkazů ZTP

Studium organizuje ZUŠ Tanvald.


Jak studium probíhá ?

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní a trvá 1-3 vyučovací hodiny, které jsou rozděleny do pololetních částí (tzv. zimní a letní semestry - počet individuálních hodin v jednom semestru je 15), celkový rozsah je šest semestrů (tři roky).

Účast ve výuce se zaznamenává do indexu.

Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky, se stane absolventem I. stupně a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci. Po skončení studia má možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). Uskutečňuje se především v dopoledních hodinách a ke studiu lze využít i večerní čas a víkendy.

❏ V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ).

Studium je zahájeno imatrikulací, na které se zájemci stávají studenty Akademie, získávají index, domlouvají si konkrétní rozvrh.

Vyučování probíhá v budovách ZUŠ Tanvald: Hudební obor - Školní 351, Taneční a výtvarný obor - Komenského 301, a to převážně v dopoledních hodinách. Výjimečně lze studium organizovat i ve večerních hodinách.

❏ Vzdělávání bude zahájeno v říjnu 2019.

Kolik vzdělávání stojí ?

Náklady na vzdělávání hradí Liberecký kraj a město Tanvald, spoluúčast seniorů činí 100 Kč/měsíc.


Jak je možné se přihlásit?

Přihlášku ke studiu získáte v obou budovách ZUŠ (Hudební obor -Školní 351, Výtvarný a taneční obor - Komenského 301, Tanvald) nebo si můžete přihlášku stáhnout a vytisknout na www.zustanvald.cz.

Ručně vyplněnou přihlášku je zapotřebí donést nebo zaslat na adresu ředitelství školy - Školní 351, 468 41 Tanvald.

Vyrozumění o přijetí dostanete poštou nebo elektronickou poštou, pokud ji používáte.

Kapacita výuky je z pochopitelných důvodů omezena.


Bližší informace o studiu získáte v ředitelně školy, u jednotlivých vyučujících nebo na webových stránkách www.zustanvald.cz.