ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Čerpáme evropské dotace 

SZIF - Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska č. 4 PRV

Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí 

Název projektu : KLAVÍRNÍ KŘÍDLO


Celková výše nákladů : 498 000 Kč

                                      80% - dotace Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska č. 4

                                      20% - z rozpočtu školy


Do Koncertního sálu bylo koncem srpna 2020 přivezeno zcela nové křídlo Reček, které bylo vyrobeno v Jiřetíně pod Bukovou firmou Martina Rečka. Financováno bylo z dotace - Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska (398 400 Kč) a z prostředků zřizovatele - Města Tanvald (99 600 Kč).

Koncertní sál se tedy pyšní nástrojem v moderním šedočerném pololesku s mimořádným zvukovým potenciálem, který je kvalitním a reprezentativním nástrojem vhodným nejen pro interní koncerty a výuku našich žáků, ale i pro pořádání soutěží či jiných akcí s účastí umělců mimo ZUŠ Tanvald. 

Záměr koupit klavír je v souladu s dlouhodobým plánem obnovy a rozšíření inventáře hudebních nástrojů Základní umělecké školy Tanvald. Zároveň je řešením pro zvyšující se počet žáků a s ním spojené přijímání nových pedagogů a zřizování nových učeben hudebního oboru, které je třeba vybavit funkčními hudebními nástroji, především klavíry. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO : 751 21 531

A3-plakat-publicita.pdf

ŠABLONY Název programu :  Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy : Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu : ZUŠ Tanvald - Šablony


Číslo výzvy : 02_22_002

Číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0000680


Projekt ŠABLONY je spolufinancován Evropskou unií. Účel dotace :
Popis projektu :


Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat : personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.


Zvolené aktivity : 


           cíl - zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

                - podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ( včetně ostatních 

                  pracovníků ve vzdělávání ) ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

                  průběžného sebevzdělávání


cíl - podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZUŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora


cíl - osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí

       a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím 

        netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji 

        kreativity, talentu a samostatnosti,

      - snižování předčasných odchodů ze vzdělávání