ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

O nás

Základní umělecká škola vstoupila do osmého desetiletí svého působení. V současné době se v ní vzdělává přibližně 450 žáků. Žáci se vyučují ve dvou budovách - v hlavní budově hudebního oboru (Školní 351) a v budově tanečního a výtvarného oboru (Komenského 301). Zřízeny máme i pobočky v ZŠ Smržovka a v MŠ a ZŠ Josefův Důl.

Škola se řadí k menšímu typu škol, která vyučuje žáky z našeho města i žáky dojíždějící z okolních městeček a vesnic. Jsme školou s charakteristickou rodinnou, přátelskou a tvůrčí atmosférou, rodinným prostředím, kde se daří nestandardním vztahům a spolupráci - jak učitelů a žáků, tak učitelů a rodičů. Výuka probíhá ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Všechny obory zaujímají stejnou míru důležitosti, ve všech těchto oborech se v rámci možnosti snažíme o vyváženou vzdělávací nabídku. Typ menší školy nám umožňuje úzkou spolupráci všech oborů, typická jsou představení a projekty, na kterých se společně podílí.

V průběhu roku se koná řada Žákovských koncertů, Vánoční, Závěrečné koncerty v Kině Jas v Tanvaldě, taneční představení, výstavy, Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, koncerty Big Bandu, koncerty pěveckých sborů a spousta dalších. Škola se snaží zachovat a dále rozvíjet kulturní tradice města.

Důležité je i zázemí, prostředí, ve kterém děti společně s vyučujícími pracují. Proto se snažíme prostory školy stále vylepšovat, vybavovat novým výukovým materiálem, výpočetní technikou, hudebními nástroji, nábytkem, prostě vším, co je nutné k tomu, abychom drželi krok s nejnovějšími trendy výuky.

Velkým a neocenitelným pomocníkem nám je zřizovatel školy - město Tanvald, kterému vděčíme za velké investice. Především do rekonstrukce budovy hudebního oboru, opravy klavírů, nákupu řady hudebních nástrojů a v neposlední řadě i finanční podporu Akademie umění a kultury pro seniory v Tanvaldě, jejíž činnost jsme díky zřizovateli zahájili v říjnu 2019. Akademie otevřela dveře do světa umění nejen dětem, ale i seniorům, kterým patří škola v dopoledních hodinách.

Základní umělecká škola Tanvald má velké štěstí a velký potenciál vzhledem k dlouholeté tradici, zázemí, složení pedagogického sboru, podpory ze strany zřizovatele, rodičů i veřejnosti. Za což moc děkujeme a velmi si toho vážíme. Je jen na nás, jak s tím, co nám bylo "dáno do ruky", naložíme.


Naše krédo - aktivní výuka bez stresu a napětí.