ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Hudební obor

Přípravné studium

Má nejvýše 2 ročníky a je určeno žákům od 5 let, ve výjimečných případech mladším. Přípravné studium je zaměřeno na hudebně pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo hlasovou výchovu. Převážně formou hry děti poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Ve druhém ročníku Přípravné hudební výchovy ke kolektivní výuce přibývá hodina hry na nástroj nebo sólový zpěv.

Základní studium I. a II. stupně

Základní studium I. stupně má 7 ročníků, je určeno žákům od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky, je určeno žákům od 14 let.

Studium představuje docházku na vybraný hudební nástroj nebo zpěv v rozsahu určeném rámcovým vzdělávacím programem. Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru je Hudební nauka. Probíhá kolektivní formou jednu hodinu týdně. Patří mezi povinné předměty pro žáky všech hudebních oborů 1. až 5. ročníku I. stupně. V hudební nauce se děti učí základům hudební teorie, intonaci, rytmu, dějinám hudby, poslechu. Díky didaktickým hrám, praktickým hudebním činnostem, prožitkovým aktivitám a hudebně pohybové výchově rozvíjíme hudebnost dětí a jejich vztah k hudbě. Snažíme se, aby hudební nauka byla zároveň poznáním i smysluplnou zábavou.

Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry.


Studium pro dospělé (SPD)

Je určeno uchazečům starším 18 let.


NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ

Hra na klavír

Hra na elektronické klávesové nástroje

v rámci studia hry na nástroj čtyřruční hra, komorní hra


Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na pozoun

v rámci studia hry na nástroj souborová či komorní hra, Big Band


Hra na housle

Hra na violu

Hra na violoncello

v rámci studia hry na nástroj souborová či komorní hra


Hra na banjo

Hra na kytaru

Hra na basovou kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Hra na ukulele

v rámci studia hry na nástroj souborová či komorní hra


Hra na bicí nástroje


Sólový zpěv

Sborový zpěv