ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Výtvarný obor

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let věku. Výuka je u nás zaměřena nejen na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, ale zahrnuje i speciální přípravu k dalšímu studiu na uměleckých a pedagogických školách.

Dobře vybavené učebny výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika, modelování z keramické hlíny i na hrnčířském kruhu, vypalování v keramické peci.

Náš obor se nachází v prvním patře budovy ZUŠ v Komenského ulici, vedle gymnázia.