ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Sbor Melodia

V pěveckém sboru Melodia zpívají děti od cca 9 let, které buď prošly přípravným pěveckým sborem Hlásky nebo se rozhodly zapojit do sborového zpívání později. V Melodii si děti prohlubují pěvecké návyky, vícehlasý zpěv, intonaci a rytmus. Zdokonalují se ve spolupráci se sbormistrem, ve výrazu a interpretaci daných písní, v hudební teorii.

V repertoáru má sbor jednohlasé i vícehlasé skladby, lidové i umělé písně, pravidelně spolupracuje s komorním orchestrem vyučujících ZUŠ.

V průběhu roku absolvuje řadu koncertů a vystoupení (Vánoční koncerty, Rozsvícení stromů, Závěrečné koncerty, Stezkou Járy Cimrmana, Výchovné koncerty ... ). Sbor pravidelně vyjíždí alespoň jednou za rok na dvoudenní soustředění.

Melodia - to je především radost ze společné práce, snaha o co nejlepší provedení a interpretaci písní.

Vyučující

Bc. Zuzana Schořovská, DiS. - sbormistryně

Aneta Hlubučková, DiS. - korepetice

Pravidelné zkoušky

Pátek 15:00 - 16:30 - Koncertní sál ZUŠ