ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Události školních let minulých:

Závěrečný koncert hudebního oboru

V měsíci červnu jsme si užili tři závěrečná představení všech oborů a také výstavu prací našich mladých výtvarníků. Všechny počiny považujeme za vrchol naší celoroční práce. 

V městském kině Jas jste si mohli poslechnout nejlepší sólisty a hudební uskupení v úterý 13.6. Tanečníkům patřil kinosál ve čtvrtek 8.6., upoutávka výše. Kombinované představení SLUNOVRAT bylo uvedeno ve čtvrtek 22.6. (plakát a info též výše, odkaz na záznam ZDE). Výtvarníci vystavují svá díla v kině Jas od 7.6. do 31.8.

Závěrečná představení tanečníků a sborů

Tanečním skupinám všech ročníků a poboček patřilo jeviště kina Jas ve čtvrtek 8.6. Závěrečný koncert hudebního oboru se uskutečnil v úterý 13.6. (upoutávka a plakát níže). Premiéra kombinovaného představení SLUNOVRAT, ve kterém se představili tanečníci, sbory a kantorský doprovodný orchestr a pro který složil hudbu Petr Tomeš, jsme uvedli ve čtvrtek 22.6. Přímý odkaz na záznam představení SLUNOVRAT je ZDE. 

Fotogalerie pana Antonína Bělonožníka ZDE. Děkujeme!

Výtvarníci vystavují svá díla v kině Jas od 7.6. do 31.8.

Jarní koncerty a akce ZUŠ v datech

V hlavní roli klavír - koncert v kině JAS, úterý 4.4. v 17,30

Žákovský koncert - úterý 18.4. v 17 h v sále ZUŠ

Zahájení THJ - vernisáž a vystoupení ZUŠ, pátek 28.4. v 18,30, kino JAS

Výjezd do Wittichenau - vystoupení ZUŠ v Německu, sobota 6.5.

Den matek Maják - vystoupení ZUŠ, středa 10.5. v 16 hodin

2. koncert THJ - vystoupení ZUŠ před koncertem, pátek 12.5. v 19h, kino JAS

Den matek v Desné - vystoupení ZUŠ v KD Sklář, neděle 14.5. ve 14 hodin

Žákovský koncert - středa 17.5. v 17 h v sále ZUŠ (změna času možná)

3. koncert THJ - vystoupení ZUŠ před koncertem, pátek 19.5. v 19h, kino JAS

Výročí zasazení lípy Olgy Havlové - vystoupení sborů, sobota 20.5. ve 14h, Příchovice, U Čápa

Večer filmových a muzikálových melodií - koncert v kině JAS, čtvrtek 25.5., v 17,30

Návštěva dětí z MŠ v ZUŠ - představení všech oborů pro nejmenší, úterý 30.5., prostory ZUŠ

4. koncert THJ - vystoupení učitelů ZUŠ před koncertem, pátek 2.6., 19h, kostel Šumburk

Závěrečné představení Tanečního oboru - kino JAS, čtvrtek 8.6.

Vystoupení v rámci Spanilé jízdy Járy Cimrmana - neděle 11.6., kostel Šumburk, 11 a 13h

Záverečný koncert Hudebního oboru - kino JAS, úterý 13.6.

Slunovrat - kombinované představení, kino JAS, čtvrtek 22.6. v 18 hodin

Filmový koncert 2023

Večer filmových a muzikálových melodií, tak se jmenoval nový projekt naší Základní umělecké školy. Žáci hudebního a tanečního oddělení se zde představili přesně tak, jak si prostředí kina Jas žádá! V melodiích filmů a muzikálů stříbrného plátna! Ve čtvrtek 25.5. v dopoledních hodinách proběhla dvě zkrácená představení pro žáky tanvaldských základních škol, večer v 17,30 potom program plné velikosti pro rodiče a veřejnost. Fotogalerie pana Antonína Bělonožníka na Našem Jablonecku ZDE.

V hlavní roli klavír

Koncert V hlavní roli klavír byl určen především našim klavíristům. Klavír je nejvíce zastoupený nástroj na většině hudebních škol, ale ne všichni klavíristé mají možnost dostat se jako sólisté do velkého sálu. Tento večer byl tedy věnován jim, jak pro jejich sólová vystoupení, tak pro i komorní hru, kde je klavír členem souboru. V neposlední řadě patřil i žákům - klavíristům, kteří se ujali obtížné role doprovodného nástroje.

Koncert se konal v úterý 4.4. 2023 v kině Jas a naši mladí klavíristé a ostatní instrumentalisté na něm předvedli skvělé výkony. 

Rekonstrukce budovy v Komenského ulici

V pondělí 9.5. 2022 byla zahájena dlouho očekávaná rozsáhlá rekonstrukce budovy výtvarného a tanečního oboru, která by měla být dokončena v říjnu 2023. Došlo tedy ke kompletnímu vystěhování a přesunutí výuky. 

Taneční obor se nyní vyučuje v budově ZŠ Masarykova Tanvald, Výtvarný obor v budově Gymnázia Tanvald. Bližší informace sdělí paní učitelka Pavlína Dědková (tel. 775 557 112) a Hana Prechtlová      (tel. 775 557 113). 

Soutěže ZUŠ 2023

V  letošním roce Základní umělecké školy soutěžily v disciplíně komorní hry. Naši školu v soutěži reprezentoval jen jeden komorní soubor ve složení: Michaela Schořovská (příčná flétna), Adéla Vyskočilová (housle), Anna Dohelská (violoncello) a Magdalena Harcubová (klavír). Děvčata se svým programem z barokních skladeb vybojovala v okresním kole první a v krajském kole v České Lípě mezi velmi silnou konkurencí druhé místo. Gratulujeme!

Velké Vánoční představení ZUŠ jsme si užili společně s malými diváky z tanvaldských ZŠ 20.12. v dopoledních hodinách v kině JAS a večer pak společná snaha vyvrcholila velkým představením pro rodiče a veřejnost. 

Vystoupení bylo založeno na českých předvánočních a vánočních říkadlech, koledách a zvycích v podání žáků ZUŠ z řad dětí i studentů Akademie seniorů. Scénu připravilo výtvarné oddělení, některé kostýmy zapůjčilo divadlo ve Vysokém, učitelský orchestřík se postaral o doprovod tanečních a sborových částí. Za krásné fotografie děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi. Náhled ZDE. 

Záznam večerního představení naleznete ZDE.

Vánoční koncerty sborů 2022

Naše ZUŠ a především paní učitelka Zuzana Schořovská vychovává celkem tři pěvecké sbory! Sbor nejmenších dětí Hlásky, ve kterém se děti od nejútlejšího věku učí hlasové hygieně a soustředěné práci, zato starší děti ve sboru Melodia procházejí již hlubší hlasovou průpravou a učí se koncentraci a zodpovědnosti za společný výkon. Třetí sbor SEN je složen ze studentů Akademie seniorů a jejich přátel a tam je společné zpívání nejen o poctivé práci ale především o radosti. Vánoční koncert sborů v kostele Velké Hamry proběhl v úterý 13.12. a povedené fotografie z koncertu z aparátu pana Mgr. Antonína Bělonožníka si můžete prohlédnout ZDE. S podobným programem naše sbory vystoupily také v šumburském kostele sv. Františka z Assisi v neděli před Vánoci. 

Žákovské koncerty a ostatní adventní vystoupení

První Žákovský koncert letošního školního roku se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ ve čtvrtek 20. října 2022. V celkem brzkém termínu, počítáno od začátku škol.roku, vystoupilo dokonce 19 žáků! Na listopadovém ve středu 16.11. bylo dokonce 22 čísel, především z našeho klavírního oddělení. Dva prosincové koncerty proběhly ve dvou dnech po sobě 14. a 15.12.

Adventní akce zahájili zpěváci, sbory a sax.soubor při rozsvícení stromu v Tanvaldě v sobotu 26.11.  V komornějším rozsahu pak děti zopakovaly svůj program v Desné u Riedlovy vily o den později, v neděli 27.11. 

V sobotu 3.12. vypravila ZUŠ své zástupce do partnerského německého Wittichenau a jiní žáci vyjeli ve čtvrtek 8.12.  potěšit seniory do DD ve Velkých Hamrech. Ve čtvrtek 22.12. se ZUŠ představila na tanvaldském Svařáku.

Měsícem říjnem začal druhý tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory, který potrvá do léta 2025

Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 12. 10. 2022 v koncertním sále ZUŠ. Zahájení cyklu doprovodili v krátkém programu vybraní žáci ZUŠ.

Závěrečné představení ZUŠ v obrazech

Všichni žáci, kteří vystupovali na Závěrečném představení, zaslouží velký obdiv a dík. V ten náročný den podali svůj výkon na jevišti celkem 3x a pokaždé soustředěně, svědomitě a zodpovědně. Dvě dopolední představení byla věnována dětem ze ZŠ a to hlavní večerní široké veřejnosti. Děti zvládly jak svoji nervozitu před vystoupením, tak i náročné a dlouhé čekání v zákulisí. Věříme, že závěrečný aplaus diváků v zaplněném sále jim byl zaslouženou odměnou.

Prohlédněte si s námi nádhernou fotogalerii ze Závěrečného koncertu ZUŠ.

Fotografie pocházejí z fotoaparátu Mgr. Antonína Bělonožníka, místostarosty města Tanvald, kterému tímto moc děkujeme za spolupráci a podporu.

Absolventský koncert roku 2022

Začátkem měsíce června patřil kinosál Jas absolventům 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně. Jejich vystoupení bylo završením studia na ZUŠ. Absolventi prvního stupně mohou pokračovat ještě studiem stupně druhého, ale mnozí ze starších absolventů odcházejí na vysoké školy. František Štěpán bude pokračovat ve studiu na pražské konzervatoři. Děkujeme panu Antonínu Bělonožníkovi za krásné obrázky z koncertu! Fotogalerie ZDE.

Krajská kola soutěže ZUŠ 2022

Krajská kola soutěží ZUŠ již bývají na vysoké umělecké úrovni. Utkáváme se zde s velkými kulturními městy jako je Liberec, Turnov, Semily, Jablonec, Česká Lípa... Přesto se naši žáci v krajských soutěžích neztratili a přivezli do Tanvaldu cenná umístění. Flétnistky Nikola Balatková a Michaela Schořovská získaly obě v Liberci zlatou první cenu. Zpěvačky Anna Holcová a Valerie Šilhánová se v Turnově umístily na stříbrné pozici a František Štěpán získal zlatou. Krajské kolo hráčů na bicí nástroje organizovala naše ZUŠ Tanvald a bylo nám velkou ctí, že přísná porota ocenila Votěcha Duchka i Jakuba Káninského prvním místem! Naše tanečnice podaly v divadle v Jablonci skvělý výkon, bohužel na vítězné liberecké a jablonecké soubory nedosáhly.

Gratulujeme všem odvážným žákům a děkujeme jim i jejich učitelům (p.uč. Žantové Růtové, p.uč. Schořovské, p.uč. Dědkové, p.učiteli Šnajdrovi a p.uč. Jeníčkovi) bez ohledu na umístění za jejich poctivou a trpělivou práci při přípravě na soutěž a výtečnou reprezentaci ZUŠ Tanvald!

Žáci ZUŠ koncertovali pro seniory  v Tanvaldě a Velkých Hamrech

Vybraní žáci ZUŠ minulý týden ve středu navštívili se svými kantory a paní ředitelkou Domov důchodců ve Velkých Hamrech a ve čtvrtek zahráli pro tanvaldské seniory Domova s pečovatelskou službou v komunitním centru Maják. Na malých koncertech panovala milá atmosféra a děti udělaly všem babičkám a dědečkům velkou radost!

Obrázky z fotoaparátu Antonína Bělonožníka si můžete prohlédnout ZDE.

Tanvaldské hudební jaro

Po dvouleté přestávce, kdy byly některé koncerty jen zprostředkované pomocí techniky, opět na svou tradici navazuje mezinárodní tanvaldský festival Tanvaldské hudební jaro. 

V cyklu koncertů se představí profesionální hudebníci v pestře sestaveném programu, takže si na své přijdou milovníci klasické hudby, jazzu i středověké poezie. V úvodu každého koncertu se tradičně představí nejlepší žáci ZUŠ.

Program žákovských předvystoupení najdete ZDE.  Fotogalerie vystoupení ZUŠ ZDE.

Tanvaldský komorní orchestr je nedávno založené sdružení muzikantů, amatérů i profesionálů z řad pedagogů okolních ZUŠ, a především nadšenců orchestrální hudby. Tělesa, které je stále ještě "v plenkách", se ujal zkušený profesionální dirigent s bohatou hráčskou i dirigentskou praxí, člen orchestru divadla F. X. Šaldy, úspěšný pedagog ZUŠ Liberec a dlouholetý dirigent Podkrkonošského symfonického orchestru, pan Graziano Sanvito.

První koncert se uskutečnil ve čtvrtek 19. 5. 2022 v kině Jas Tanvald. Na koncertě byl panem starostou Mgr. Vladimírem Vyhnálkem slavnostně předán dar od Města Tanvald Základní umělecké škole - Toyota ProAce Verso. Dar převzala paní ředitelka Mgr. Petra Šimůnková Jedličková. Fotogalerie z koncertu od Antonína Bělonožníka ZDE.

Okresní kola soutěže ZUŠ

Jarní období života uměleckých škol bývá za normálních okolností vždy věnováno soutěžím žáků vybraných oddělení ZUŠ. Minulé dva roky cyklus soutěží přerušila pandemická opatření, ale letoškem se začínají zvyklosti škol vracet do normálu. Naše škola letos organizuje celkem dvě soutěžní kola, na okresní i krajské úrovni. V již proběhnutých soutěžích se mohou pochlubit prvními místy a postupy do krajských kol flétnistky Nikola Balatková a Michaela Schořovská, zpěváci František Štěpán, Anna Holcová a Valerie Šilhánová a bicisté Jakub Káninský a Vojtěch Duchek. V taneční přehlídce se umístily ve zlatém pásmu a postoupily do kraje obě soutěžící taneční skupiny, mladší děvčata s choreografií Agenti a starší dívky s choreografií You Say. Druhá stříbrná místa získaly zpěvačky Adéla Šťastná a Anna Novotná, a rovněž flétnistky Anežka Koldovská, Martina Beerová a Tereza Sedláčková. Gratulujeme!

Starší události:

PROJEKTOVÉ DNY NA NAŠÍ ŠKOLE

PETROF, spol. s.r.o. Hradec Králové

Žáci klavírního oddělení, část v červnu, část v listopadu 2021, vyrazili do firmy PETROF, spol. s.r.o. v Hradci Králové zabývající se výrobou klavírů a pianin. Děti se nejprve podívaly do výroby.  Seznámily se s celým procesem, od výběru materiálu až po finální produkt připravený k expedici. Navštívily i muzeum, kde se dozvěděly mnoho zajímavého z historie i současnosti firmy. Krásnou tečkou za celou exkurzí byla Galerie s nejnovějšími modely klavírů a pianin, na které si mohly zahrát. A to byl opravdu velký zážitek.

Balet Národního divadla v Praze

Taneční obor navštívil v listopadu 2021 Národní divadlo v Praze, konkrétně Balet Národního divadla. Pro děti byla připravena Baletní dílna, kde se setkaly s primabalerínou, která si s nimi nejen povídala, ale i tančila. Největším zážitkem a zároveň motivací byla možnost shlédnout kousek zkoušky baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského.

Česká filharmonie Praha

V lednu 2022 se žáci Hudebního oboru zúčastnili koncertu v pražském Rudolfinu, který se skládal ze dvou symfonických básní - Vodník a Polednice. Jednotlivé části provázelo poutavé vyprávění moderátora a dirigenta, kteří uváděli jak okolnosti vzniku Dvořákovy hudby na Erbenův text, tak zajímavosti z orchestrální praxe - ukázky nástrojů, jednotlivá sóla apod. Výborným momentem, doslova vtahujícím děti do děje, bylo jejich zapojování pomocí recitace textu do rytmicky výrazných částí skladeb.

Celý koncert byl bezpochyby zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělý doprovod a pro hudebníky samotné, které publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem vstoje.

Zuška slaví 70 let na web.pptx
Fotoprezentace ZUŠ Tanvald

28. května 2021  Pavel Jeníček a Petr Tomeš


Prostřednictvím Ódy na radost si vám dovolujeme představit práci našich kolegů na dalších základních uměleckých školách v České republice. Na nahrávce participovalo pod vedením svých pedagogů 130 dětí a 15 ředitelů ZUŠ. Projekt vznikl ve spolupráci ZUŠ Open s vydavatelstvím Hudební Všeználek a je hudebním poselstvím dětí a mládeže pro letošní ročník festivalu základních uměleckých škol.


Přání k MDŽ od žáků výtvarného oboru

Žáci výtvarného oboru vyrobili přání k MDŽ pro seniorky z Domova s pečovatelskou službou v Tanvaldě.

Záznam THJ

Je pro nás velkou radostí, že vám můžeme zprostředkovat ojedinělé vystoupení klavírního virtuosa Ivo Kahánka, natočené přímo v tanvaldském kině JAS. Jedná se o koncert Tanvaldského hudebního jara, který musel být z důvodu vládních opatření přesunut na předvánoční čas, natočen a zprostředkován publiku po síti. Naši školu zastupuje skvělá klavíristka Terezka Hausová, které byla svěřena spolupráce s Mistrem na cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Terezka, žákyně Jany Hanischové, přednesla na koncertě skladbu „Sýček neodletěl!“. 

Záznam koncertu si můžete poslechnout ZDE.

Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ TanvaldVážení rodiče, naši milí žáčci,

moc děkujeme za spolupráci při natáčení koncertu „Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ Tanvald.“

Díky vám můžeme v této nelehké době potěšit nejen seniory v domovech důchodců, ale i ostatní diváky, kteří budou moci shlédnout koncert na YouTube.

Kolektiv ZUŠ Tanvald

Nahrávku koncertu naleznete ZDE.